Vlaamse Reumaliga vzw
Behandeling

Opnieuw terugbetaling Celebrex®


Inleiding Goed nieuws voor onze patiŽnten met een reumatoÔde artritis, onze oudere patiŽnten met artrose en al onze patiŽnten die een belangrijk risico lopen bij het gebruik van de klassieke ontstekingsremmers:
Vanaf 1 maart 2007 wordt de medicatie CELEBREX® OPNIEUW TERUGBETAALD!
Celebrex® is een ontstekingsremmer uit de generatie van de zogenaamde Coxibís, de ďmaagvriendelijkeĒ ontstekingsremmers.
Historiek Anderhalf jaar heeft de Vlaamse Reumaliga vzw met alle middelen, en als enige reumaorganisatie, gevochten om die belangrijke medicatie opnieuw toegankelijk te maken voor onze patiŽnten. En dit met 2 belangrijke argumenten:
  1. Meerdere studies hebben uitgewezen dat Celebrex® een veel grotere maagveiligheid biedt dan de traditionele ontstekingsremmers. Bij het gebruik ervan blijkt het risico op hart- en bloedvatverwikkelingen zeker niet groter te zijn. Het is soms zelfs kleiner dan bij het gebruik van de klassieke middelen.
  2. De schrapping van de terugbetaling van Celebrex® trof nagenoeg uitsluitend de reumapatiŽnten met een vervangingsinkomen en die daarenboven, omwille van hun reumatische aandoening, heel wat extra kosten hadden! Wie goed bij kas was kon zich die medicatie wel aanschaffen! Het was vooral die schrijnende onrechtvaardigheid die de Vlaamse Reumaliga vzw er toe aanzette om met alle beschikbare middelen (via de visuele en geschreven media, via een grote petitieactie en vooral via rechtstreekse contacten met de betrokken overheidsinstanties) te pleiten voor die terugbetaling.
Beslissing De beslissing tot het opnieuw terugbetalen van Celebrex steunt op 2 vaststellingen : enerzijds het feit dat recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Celebrex in een maximale dosis van 200 mg per dag niet meer risico inhoudt voor het hart- en de bloedvaten dan de meeste klassieke ontstekingsremmers en wat dat betreft zelfs veiliger is dan minstens 2 andere klassieke middelen en daarenboven stukkken veiliger is voor de maag. Anderzijds werd er rekening mee gehouden dat meer dan 95 % van de reumapatiŽnten die voor een terugbetaling in aanmerking komen, mensen zijn met een vervangingsinkomen en met verder hoge uitgaven door hun ziekte. De Vlaamse Reumaliga heeft als enige reuma-organisatie in BelgiŽ anderhalf jaar gevochten voor die terugbetaling en ze wil meteen ook iedereen ( zowel patiŽnten als medici en paramedici ) bedanken voor hun steun hierbij. O.m. voor het invullen van de duizenden petitieformulieren die we naar de overheid hebben gestuurd !

Omdat het studiecentrum van de Vlaamse Reumaliga de laatste maanden heel wat nieuwe wetenschappelijke informatie verzamelde over de coxib's, de nieuwe generatie van "maagvriendelijke" ontstekingsremmers versus de "klassieke" ontstekingsremmers( 3 dikke ringfardes vol ! ) herwerken we momenteel de pagina's op deze website die handelen over de coxib's. Alle "verouderde" documentatie zal worden vervangen.

De beslissing tot de terugbetaling lag na een verdeeld advies van de experten volledig in handen van onze minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en van onze minister van Begroting Freya Van den Bossche. We zijn die ministers en hun adviseurs dankbaar dat ze de terugbetaling van Celebrex® hebben toegestaan. De ministers baseerden zich op recente wetenschappelijke informatie. Zij zijn ewust van de noden van onze patiŽnten.
Dank ook aan de duizenden patiŽnten, paramedici en medici die ons hebben gesteund bij onze inspanningen voor die terugbetaling. Vooral dank voor het invullen en toesturen van de petitieformulieren wat ongetwijfeld heeft bijgedragen tot het slagen van onze actie.

Opmerking Een belangrijke opmerking: de terugbetaling van Celebrex® betekent niet dat deze medicatie voor alle patiŽnten de meest aangewezen medicatie is. Elke medicatie heeft zijn welbepaalde plaats in het arsenaal van middelen die de patiŽnt ter beschikking staan. We beloofden minister Demotte om met onze patiŽntenorganisatie te ijveren voor een oordeelkundig en evidence based gebruik van de geneesmiddelen, rekening houdende met de beperkte financiŽle middelen. Daarom zullen we in de loop van januari een handige patiŽntenbrochure uitgeven over een correct gebruik van de pijnstillers en de ontstekingsremmers met inbegrip van de nieuwe ďmaagvriendelijkeĒ ontstekingsremmers, de zogenaamde coxibís.
Links
Doc-Info Auteur: Johan Waes
Nagekeken door: Dr. Johan Waes, reumatoloog
Datuw Bijwerking: (links) 20/12/2007
Bronnen: Vlaamse Reumaliga vzw
Verschenen in het tijdschrift van de Vlaamse Reumaliga vzw, nr.4 2005
Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB