Vlaamse Reumaliga vzw
De vereniging

Activiteiten en agenda


Home Vorige Begin Acitiveiten
Algemeen
Nationaal
 • Nationale dag, één keer per jaar, (300 à 700 aanwezigen)
 • Informatie: informatieve bijeenkomsten en Symposia, nationale Reumadag
 • Eelk jaar in een andere Vlaamse provincie
 • Elk jaar rond een ander thema
Provinciaal
 • Provinciale activiteiten: meerder per jaar ( 50 à 200 aanwezigen)
 • Informatie: namiddag of avond over reuma (in de ruime zin), leren omgaan met reuma, behandelingen,
 • Ontspanning: uitstappen, wandelingen, reizen...
 • Behandeling: zwemmen, oefeningen,
 • Contacten: met lotgenoten, reumatologen, ziekenfondsen....
Lokaal
 • Kleine groepen (5 à 20 aanwezigen), zes à tien keer per jaar
 • Informatie: namiddag of avond over reuma (in de ruime zin), leren omgaan met reuma, behandelingen, voordrachten...
 • Ontspanning: uitstappen, wandelingen...
 • Behandeling: zwemmen, oefeningen,
 • Sociaal: praatbijeenkomsten
Bestuur
Home Vorige Begin

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB