Vlaamse Reumaliga vzw
De vereniging

Lidmaatschap

Waarom
lid worden
 • Als reumapatiënt is het de zaak dat je niet alleen blijft staan met je probleem.
 • Je leert andere mensen met reuma kennen, mensen die begrijpen waar je het over hebt als je spreekt over ziekte en tegenslag.
 • Je ontmoet mensen die elkaar door dik en dun steunen.
 • Door lid te worden werk je mee aan de spreekbuis van alle reumapatiënten.
 • Maar ook als niet-reumapatiënt kan je lid worden. De zorg voor de mensen met reuma en de strijd tegen de reuma moet immers een bekommernis zijn van iedereen.
Lidgeld
 • Bedrag:
  Type lid EUR Opmerking
  Gewoon lid: 17 tijdschrift, informatie, zelfhulpgroepen...
  Beschermend lid: vanaf 57 waarvan 17 euro lidgeld + minimum 40 EUR steun (*), tijdschrift, informatie, zelfhulpgroepen.
  Steun, Sponsor: vanaf 40 minimum 40 euro steun (*)
 • Informatie:
  • (*) Voor steun vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest voor vermindering van de belastingen afgeleverd bij het begin van het volgend jaar.
   Sinds 1 januari 2011 is door de wetgever de vroegere 30 euro opgetrokken naar 40 euro.
  • Het lidgeld wordt gestort op rekening 414-0021001-85 van de Vlaamse Reumaliga vzw, 2800 Mechelen
  • Het lidmaatschap geldt voor een heel kalender-jaar (van 1 januari tot 31 december)
  • Elk jaar wordt het automatisch hernieuwd
  • Maar het kan eender wanneer ingaan
  • Reeds verschenen nummers van het lopend jaar worden dan nagezonden
Giften Giften en steun vanaf 2011
 • Vanaf 1 januari 2011 bedraagt het minimale jaarbedrag voor een fiscaal aftrekbare gift 40 . Gaf je dit jaar reeds een gift voor minder dan 40 dan heeft u dus tot eind december 2011 de tijd om uw gift te verhogen tot in totaal minstens 40 per jaar. Zo komt u in aanmerking voor de fiscale aftrekbaarheid.
 • Voorwaarden om een fiscaal attest te kunnen ontvangen:
  • Over het gehele jaar verspreid moet uw gift minstens 40 bedragen, dit mag gespreid zijn over meerdere betalingen binnen het jaar.
  • De gift moet rechtstreeks op een rekening van Vlaamse Reumaliga vzw gestort worden.
  • De datum dat het bedrag op de rekening van de Vlaamse Reumaliga vzw komt te staan bepaalt het jaar van het fiscaal attest.
   Praktisch kan je aannemen dat je best de laatste betaling voor 28 december van het jaar uitvoert.
  • De schenker mag voor deze gift geen enkel voordeel ontvangen. De gift is een schenking en kan geen vergoeding zijn voor een geleverde dienst, goed of ander voordeel.
  • Het fiscaal voordeel komt enkel de werkelijke schenker toe. Een correcte vermelding van naam en adres is aldus noodzakelijk.
  Meer info vind je bij o.a. de belgische fiscus
Nu !

Home Vorige Begin Lid worden    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB