Vlaamse Reumaliga vzw
Documentatie

Wat is reuma ?


Algemeen Er heerst onder de mensen nogal wat verwarring omtrent de term "REUMA". 
Dit komt omdat sommige artsen enkel over "reuma" spreken wanneer het om een min of meer ernstige ontstekingsreuma gaat. 
Mensen die lijden aan artrose, in de volksmond soms ook wel "slijtagereuma" of "ouderdomsreuma" genoemd, krijgen dan te horen : "wees gerust u hebt geen reuma". 

Een woordje uitleg over wat  reuma nu juist is, is dus wenselijk. 
In feite kan men onder de noemer reuma plaatsen: 
alle ziekten en aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken in de gewrichten, de gewrichtskapsels, de spieren, de pezen, de slijmzakjes en het bot. 
Worden dus bedoeld: alle aandoeningen van het voortbewegingsapparaat.

Oorzaak Zoals men in het algemeen spreekt over "huidziekten", "hartziekten", "longziekten", enz... kan men ook spreken over "reumatische ziekten". 
Eeuwenlang tastte men in het duister omtrent de oorzaak van de reumatische ziekten.  Men maakte nauwelijks een onderscheid tussen de verschillende soorten reuma.  Dit is de reden waarom ook nu nog zoveel verkeerde opvattingen over reuma bestaan. 
Alhoewel er de laatste 50 jaar een enorme vooruitgang geboekt werd wat betreft de kennis van de reumatische ziekten bestaat er nog steeds een enorme kloof tussen die kennis en wat er effectief voor reuma gebeurt ! 
Er kan veel meer tegen reuma worden gedaan dan dat men algemeen aanneemt.
Indeling Reuma is dus een verzamelnaam voor niet minder dan 200 verschillende ziekten. 
De reumatische aandoeningen kan men grosso modo onderverdelen in vier grote groepen : 
  1. De ontstekingsreuma's
  2. De artrosen of slijtagereuma's
  3. De weke delen reuma's (de reuma's buiten de gewrichten)
  4. De reuma's van het skelet
Diagnose Bij een beginnende reumatische aandoening is het van het allergrootste belang zo vlug mogelijk tot een goede diagnose te komen.  De behandeling kan dan dadelijk aanvatten. 
Vooral bij gewrichtspijn moet men de huisarts consulteren.  Deze kan dan doorverwijzen naar een reumatoloog
Bepaalde reumatische aandoeningen kunnen een lichte tot ernstige invaliditeit tot gevolg hebben. 
Een snel medisch optreden kan deze invaliditeit geheel of gedeeltelijk voorkomen. 
Vooral artritis moet zo vroeg mogelijk onderkend worden. 
Alarmsignalen van een artritis zijn o.a.: een relatief plots optredende pijn en zwelling in één of meerdere gewrichten, meerdere dagen aanhoudend en vooral gekenmerkt door een ochtendlijke pijn en stijfheid. 
Op korte  tijd, soms in enkele weken, kan een artritis een enorme, onherstelbare ravage aanrichten !
Behandeling Voor sommige soorten reuma bestaat een genezende behandeling.  Bij andere soorten reuma kan de pijn verzacht worden en de ontsteking verminderd of gestopt worden. 
Een aantal professionele hulpverleners zijn betrokken bij de behandeling
De behandeling is afhankelijk van de soort reuma en van de patiënt zelf.
Opmerking Zie ook:

Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB