Vlaamse Reumaliga vzw
Documentatie

Repetitive Strain Injury (RSI)

Benaming Afhankelijk van de benadering bestaan een aantal namen voor deze aandoening. Wij citeren enkele:
 • Repetitive Strain Injuries
 • Cumulative Trauma Disorder
 • Occupational Cervico-Brachial Disorder
 • Repetitive Motion Injury
 • Overuse Injury
Algemeen Bij herhaalde kleine of grote krachtinspanningen en belastende houdingen kunnen klachten optreden aan rug, nek, schouder, arm en hand. Dit verschijnsel, ook RSI genoemd, ontstaat dikwijls bij kleine regelmatig terugkomende bewegingen van vingers, handen en/of armen. Bij een aantal beroepen of activiteiten herkennen we regelmatig weerkerende handelingen: schrijvers, schilders, haarkappers, musici, DJ's, computer-gebruikers (gebruik van de muis), ...
RSI is in feite een verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden waarbij zowel spieren als pezen, zenuwen en kapsels betrokken zijn.
Opvallend is dat RSI meestal gekoppeld is aan het werk, de dagtaak of aan een regelmatig uitgeoefende hobby. Daardoor is het belangrijk niet alleen een passende behandeling voor te stellen maar ook preventief maatregelen te nemen. Men zal aandacht besteden aan de werksituatie met vermindering van de werkdruk, een aangepaste organisatie en vermindering van de stress.
Oorzaken De oorzaken zijn zeer verscheiden.
 • Fysische oorzaken:
  • specialisatie
   door specialisatie op de werkplek en door technische verbeteringen zoals het gebruik van toestellen en computers worden een aantal taken eenvoudiger; Zo worden een aantal bewegingen gemakkelijker of kleiner
  • herhaling
   deze eenvoudiger taken worden regelmatiger uitgevoerd: gebruik van de muis, schrijven...
 • Organisatorische oorzaken:
  • verhoogde werkdruk
  • onaangepaste werktijden en pauzes
  • onaangepaste houdingen
  • onaangepast meubilair
  • onaangepaste infrastructuur en toestellen
  • onvoldoende afwisseling
Klachten Klachten kunnen optreden ter hoogte van rug, nek, schouder, arm, handen en vingers.
Diagnose Bij het stellen van de diagnose zal men niet alleen aandacht besteden aan de fysische klachten maar de patiënt ook bevragen naar zijn/haar werksituatie. Immers een grondige analyse en waar nodig aanpassing van werkorganisatie, werkdruk en werktijden kan van groot belang zijn.
Als RSI wordt vastgesteld zal de patiënt best ook de arbeidsgeneesheer op de hoogte brengen. Deze laatste kan zo nodig de werkgever - binnen het wettelijk kader - een advies uitbrengen.
Een aantal organisaties en medische diensten kunnen werkgevers helpen bij het opsporen, het verschaffen van informatie en het organiseren van cursussen.
Behandeling Zowel de persoon met RSI klachten als de verantwoordelijken van de werkplek moeten betrokken worden bij de behandeling.
Voor de patiënt zijn belangrijke aandachtspunten:
 • specifieke oefeningen al of niet onder begeleiding van therapeut
 • houdingstherapie
 • conditie
 • eventueel medicatie door de arts voorgeschreven
Voor de verantwoordelijken zijn belangrijke aandachtspunten:
 • aanpassingen werkplek
 • aangepast meubilair
 • preventie door informatie en cursussen
Opmerking Zie ook: Links over RSI

 
Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB