Vlaamse Reumaliga vzw
 
  Reumatische aandoeningen
Behandeling: E-pathologie, verhoogde terugbetaling
Wetswijziging
 
  Om te voldoen aan de verhoogde terugbetalingsmodaliteiten (E-pathologie) is er voor reumatische aandoeningen nu een nieuw criterium ingevoerd.
Zo werden voor Spondylitis Ankylosans de oude criteria met de norm van CRP meer dan 3 mg% (waar de meeste patiënten met SA niet aan voldoen) opnieuw geschrapt.
In het Koninklijk Besluit van 28 augustus 2002 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31.08.2002) wordt spondylarthropathie opnieuw opgenomen, maar onder gewijzigde voorwaarden.
 • De E-pathologielijst vermeldt aandoeningen die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de kosten van sommige zorgverstrekkingen (bijvoorbeeld verhoogde terugbetaling kinesitherapie).
  (Volledige E-lijst)
  Punt 8 Chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis
  1. Reumatoïde artritis
  2. Spondylartropathie
  3. Juveniele chronische artritis
  4. Systemische lupus erythematosus (SLE)
  5. Sclerodermie
 • Om in aanmerking te komen is een medische verantwoording noodzakelijk.
  • De medische verantwoording wordt opgemaakt door de geneesheer-specialist in het kader van zijn discipline of door de huisarts in samenspraak met de betrokken specialist. Indien de huisarts de aanvraag indient moet minstens een diagnostisch verslag van de specialist bij de medische verantwoording door de huisarts worden bijgevoegd.
  • Een aanvraag voor E-pathologie naar aanleiding van de ziekte van Bechterew moet dus steeds een diagnostisch verslag bevatten. Dit verslag moet opgemaakt worden door een geneesheer-specialist in de reumatologie, de inwendige geneeskunde of in de pediatrie. Voor een verlenging is normaal een diagnostisch verslag NIET vereist, behalve dan voor de E-categorie van de reumatoÔde aandoeningen, waar dit steeds verplicht is!
  • De reuma-patiënt komt enkel in aanmerking voor die vermindering na de goedkeuring van de adviserend geneesheer. Die treft zijn beslissing op basis van de uitgebreide medische verantwoording die, vertrekkend van een functioneel bilan, aangeeft via welke kinesitherapeutische of fysiotherapeutische technieken men het hoogste functioneel resultaat wil bereiken.
 • Vermits alle goedkeuringen (ook de goedkeuringen die nog 1, 2 of 3 jaar geldig zouden geweest zijn en zeker alle goedkeuringen voor onbepaalde termijn) door dit besluit vervielen op 28.2.2003 werd de raad gegeven om uiterlijk tegen die datum een reumatoloog of een internist te raadplegen met de vraag om de aanvraag E-pathologie te doen of te vernieuwen.
  Elke andere procedure kan een weigering tot gevolg hebben!
 • Een akkoord wordt ten hoogste voor drie jaar gegeven.
 • De patiŽnt kan na een hernieuwing aanvragen via de behandelende arts.
 • Als patiŽnt noteer je best de vervaldatum in je agenda zodat je tijdig een nieuw attest kan aanvragen.
 • Het nieuwe Koninklijk Besluit trad in werking op 1 september 2002.

Bijkomende algemende informatie:
Informatie vrij uit http://www.kinesitherapie.be en Riziv.

Aantal
behandelingen
 
 • Aantal behandelingen per voorschrift is afhankelijk van de situatie:
  • beperkt tot 30 zittingen voor
   • de patiŽnten opgenomen in een ziekenhuis
   • de patiŽnten die lijden aan een zware aandoening op de E-lijst zoals SA.
    en genieten van een verminderd persoonlijk aandeel
   • de patiŽnten die zich bevinden in een pathologische situatie van de Fa-lijst of Fb-lijst
  • beperkt tot 9 zittingen voor de andere situaties inzonderheid
   • de courante aandoeningen (voor niet-gehospitaliseerden)
   • de perinatale kinesitherapie

Pathologie
categorieŽn
 
 • Courante aandoeningen >> C-Pathologie
  • PatiŽnt heeft recht op 18 behandelingen aan het gewone tarief terugbetaald per pathologische situatie.
  • Per jaar zijn er drie verschillende pathologieŽn mogelijk, bijvoorbeeld 18 behandelingen wegens lage rugpijn, 18 wegens een tenniselleboog en nog eens 18 wegens een enkelverstuiking.
  • Indien de behandeling na 18 zittingen wordt voortgezet is de tegemoetkoming voor de patiŽnt per zitting aanzienlijk lager. Dit maximaal aantal is niet van toepassing voor rechthebbenden, opgenomen in een ziekenhuis.
  • Bij een nieuwe pathologische situatie kan de adviserend geneesheer het aanrekenen van een nieuwe reeks zittingen aan het gewone tarief toestaan. De adviserend geneesheer neemt zijn beslissing na een aanvraag door de kinesitherapeut. Die aanvraag moet vergezeld gaan van een verslag van de behandelende arts waarin de opeenvolgende pathologische situaties en hun datum van optreden worden omschreven.
 • Zware pathologie >> E-Pathologie
  • De behandelende arst stelt een aanvraag op.
  • De adviserende geneesheer van de mutualiteit dient zijn akkoord te geven.
  • Betrokken pathologieŽn: zie E-lijst.
  • De patiŽnt heeft gedurende een periode recht op meer dan 60 behandelingen.
 • Acute Functionele pathologie >> Fa-Pathologie
  • Deze patiŽnten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een jaar.
  • Men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie.
  • Indien de behandeling na 60 zittingen wordt voortgezet is de tegemoetkoming voor de patiŽnt per zitting aanzienlijk lager. Dit maximaal aantal is niet van toepassing voor rechthebbenden, opgenomen in een ziekenhuis.
  • Betrokken pathologieŽn: zie Fa-lijst.
 • Chronische Functionele pathologie >> Fb-Pathologie
  • Deze patiŽnten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar.
  • Betrokken pathologieŽn: zie Fb-lijst.
  • Indien de behandeling na 60 zittingen wordt voortgezet is de tegemoetkoming voor de patiŽnt per zitting aanzienlijk lager. Dit maximaal aantal is niet van toepassing voor rechthebbenden, opgenomen in een ziekenhuis.
 • Perinatale kine
  • Bij de gewone perinatale kinesitherapie is er een vergoeding voor maximaal 9 zittingen.
  • Indien er een pathologische situatie optreedt kunnen nog zittingen worden verleend en aangerekend naargelang die pathologische situatie in een van de andere rubrieken valt.
Opmerking   Meer informatie bij uw ziekenfonds en/of reumatoloog.

Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB