Vlaamse Reumaliga vzw
Documentatie

Crest


Algemeen Systemische sclerodermie
Het letterwoord CREST staat voor
  • C: Calcinosis (een kalkafzetting in het bindweefsel van spieren en gewrichten, meestal onder de huid)
  • R: Raynaud fenomeen (wit worden van de vingers bij koude, ontstaan door de vernauwing van de bloedvaten in vingers of tenen)
  • E: Esophageal dysfunction (aantasting van de slokdarm)
  • S: Sclerodactylie (verharding van de huid van de vingers)
  • T: Teleangiëctasieën (rode vlekjes op de huid of in de mond, onstaan door verwijding haarvaten)
Kenmerk Het belangrijkste kenmerk van CREST-syndroom is evenwel niet het samen voorkomen van deze deelsymptomen, wel de afwezigheid van veralgemeende aantasting van de huid door scleroderma (verharding en verdikking van de huid). Bij het CREST-syndroom beperkt de scleroderma zich hoofdzakelijk tot de handen en eventueel het aangezicht. Klinisch meest opvallend zijn doorgaans de teleangiëctasieën en het Raynaud fenomeen. Uitzonderlijk kan de aantasting van bloedvaten dermate extreem zijn dat amputatie van de vingers noodzakelijk is, terwijl de huid van de amputatiestomp nog normaal is.
De deelsymptomen van het CREST-syndroom zijn niet alle noodzakelijk voor de diagnose en komen ook voor bij verspreide scleroderma.
Ook hier kan belangrijke overdruk in de longvaten optreden met soms overbelasting van het hart.
Vroeger Vroeger werd het CREST-syndroom ook genoemd scleroderma zonder scleroderma.
Plaats Meestal beperking tot handen en aangezicht.
Opmerking Links omtrent Crest en aanverwante aandoeningen
  Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB