Vlaamse Reumaliga vzw
Documentatie

De behandeling van reuma met anti TNF alfa medicaties
Goed nieuws voor de psoriasis-patiënten met een ernstige Psoriatische Artritis.


Psoriatische Artritis Het is bekend dat heel wat psoriasispatiënten ook lijden aan een speciale vorm van gewrichtsontsteking: namelijk een psoriatische artritis (A.P.) (artritis psoriatica).
De laatste jaren werd een zeer grote vooruitgang geboekt in het onderkennen van deze aandoening als een specifieke identiteit. Een belangrijke stap in het wetenschappelijk onderzoek naar het wezen van de psoriatische artritis was de inbedding van deze aandoening in het concept van de spondylarthritiden (artritis met ook aantasting van de gewrichten van de wervelzuil): de psoriatische artritis bleek eerder verwant te zijn aan de spondylitis ankylosans (S.A., ziekte van Bechterew) dan aan de klassieke reumatoïde artritis (RA). Men vond dat bij een psoriatische artritis het vooral de pezen zijn die ontsteken op de plaats van hun aanhechting en pas in tweede instantie de gewrichten zelf!
Klassiek wordt aangenomen dat ongeveer 6 % van de psoriasis-patiënten ook een PA ontwikkelen maar meer en meer wint de overtuiging veld dat wellicht veel meer, zo'n 20 à 30 % van de mensen met psoriasis, aan een - weliswaar soms weinig uitgesproken - vorm van psoriatische artritis lijden.
Anti TNF alfa geneesmiddelen Wat de behandeling van PA betreft werd de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt. Hierbij vermelden we vooral de medicaties Sulfasalazine (SalazopyrineÒ) in een dosis van 4 co per dag en Methotrexaat (Ledertrexate®) in een dosis van 3 à 4 co van 2,5 mg per week of 1 wekelijkse inspuiting met 2 à 3 flacons van 5 mg.
Een groot gedeelte van de PA patiënten kon door deze geneesmiddelen, mits de inname van een adequate dosis en een jarenlang volgehouden behandeling, zeer goed geholpen worden. Spijtig genoegd niet álle PA patiënten. Dit aantal mag geschat worden op zo'n vijf- à zeshonderd in België.
Voor die patiënten is er thans nieuwe hoop en wel dank zij de komst van de "biologics" (medicaties aangemaakt via biologische en niet via scheikundige processen).
De in ons land gecommercialiseerde "biologics" zijn de anti TNF alfa geneesmiddelen Enbrel® (Etanercept), Remicade® (Infiximab), Humira® (Adalimumab) en RoACTEMRA® (Tocilizumab).
(Ter verduidelijking: de TNF alfa of de Tumor Necrose Factor alpha is een molecule die een sleutelrol speelt in het ontstekingsproces bij artritis. De anti TNF alfa medicaties neutraliseren deze molecule zodat het ontstekingsproces zeer sterk wordt afgeremd).
Een aantal van deze producten worden sinds geruime tijd voor de ernstige en therapie resistente gevallen van Reumatoïde Artritis (RA), Psoriatische Artritis (PA) en Spondylitis Ankylosans (SA) door de ziekteverzekering terugbetaald.
De belangrijkste anti-TNF producten zijn:
Terugbetaling Om voor terugbetaling in aanmerking te komen moet wel aan heel wat voorwaarden worden voldaan. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen de poly-articulaire vorm van PA (waarbij veel gewrichten zijn aangetast) en de oligo-articulaire vorm van PA (waarbij slechts enkele gewrichten zijn aangetast). Een minimum aantal gewrichten moet een actieve artritis vertonen en een voorafgaande behandeling met Methotrexaat (voor de poly-articulaire vorm) en van Sulfasalazine én Methotrexaat (voor de oligo-articulaire vorm) is vereist.
De behandelingen mogen enkel door een geneesheer specialist in de reumatologie (een reumatoloog) worden voorgeschreven.
De reumatoloog screent de patiënt om na te gaan of hij of zij voldoet aan de criteria die nodig zijn voor een terugbetaling.
De adviserend geneesheer verleent daarna al dan niet een toelating voor een periode van 6 of 12 maanden.
Daarna volgt opnieuw een evaluatie bij de reumatoloog met bij voldoende resultaat een verlenging van de therapie telkens voor 1 jaar.
Opmerking Meer informatie over psoriatische artritis, over de terugbetalingcriteria voor deze geneesmiddelen en eventueel voor een lijst van alle reumatologen kan je bekomen op het secretariaat van de Vlaamse Reumaliga vzw
Adres: Bleekstraat 7 - 2800 Mechelen
Telefoon: 015/21 11 21, elke werkdag van 9 u tot 12 u.
Fax : 015/21 11 21
e-mail:

Lees ook het artikel over nieuwe Anti-TNF therapieën .

 
Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB