Persbericht: Terugbetaling Celecoxib

 

Brussel, 16 november 2001

 

Groot nieuws voor reumapatiënten!

Celecoxib, de pioniermolecule van de maagvriendelijke 'coxibs', de nieuwe klasse medicijnen voor de behandeling van pijn en ontsteking bij artrose en reumatoïde artritis, wordt vanaf 1 december terugbetaald via de adviserend geneesheer.

Voor reumatoïde artritis en artrose bestaat totnogtoe geen definitieve genezing. Patiënten zijn aangewezen op langdurige pijn- en ontstekingswerende therapieën. De klassieke ontstekingsremmers zijn efficiënt, maar ruim de helft van de patiënten krijgt vroeg of laat te kampen met maaglast, zuurbranden, misselijkheid en andere ongemakken ter hoogte van het maagdarmstelsel. Tengevolge van deze nevenwerkingen is het gebruik van ontstekingsremmers ondanks hun efficiëntie beperkt, zodat toch nog veel reumalijders leven met pijn.

De nieuwe generatie ontstekingsremmers of coxibs heeft dit nadeel niet. Pharmacia, slaagde erin een molecule te ontwikkelen die de pijn en de ontstekingsreactie efficiënt onderdrukt, terwijl de nevenwerkingen tot een minimum beperkt blijven. Celecoxib (Celebrex®) was meteen de eerste molecule uit deze nieuwe beloftevolle klasse.

Voor de snelle beschikbaarheid van Celecoxib in nagenoeg alle Westerse landen sloegen Pharmacia en Pfizer de handen in mekaar. Op enkele jaren tijd werden reeds meer dan 20 miljoen reumapatiënten met het nieuwe middel behandeld, er was immers een grote behoefte aan efficiënte en vooral maagvriendelijke producten. De toegankelijkheid in België voor de patiënt voor wat celecoxib betreft, werd echter overschaduwd door de relatief hoge kostprijs. Nieuwe moleculen zijn duur, zeker voor reumapatiënten die jarenlang op medicijnen aangewezen zijn.

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft daarom beslist Celecoxib terug te betalen aan patiënten met artrose van 65 jaar of ouder en aan alle patiënten met reumatoïde artritis (Celecoxib is niet geïndiceerd bij kinderen). Om van deze nieuwe terugbetalingsregel gebruik te kunnen maken dient de behandelende arts een speciaal voor dit doel ontworpen aanvraagformulier in te dienen bij de adviserend geneesheer. Voldoet de betrokken patiënt aan de terugbetalingsvoorwaarden, dan krijgt hij of zij een attest en wordt de terugbetaling van Celecoxib toegestaan over een behandelingsperiode van 180 dagen, met een maximale dagelijkse dosis van 200 mg voor artrose en 400 mg voor artritis. Nadien kan de terugbetaling vernieuwd worden, per periode van 12 maanden, op basis van een ander aanvraagformulier dat een aanvraag tot verlening beoogt.

 

Terugbetalingsvoorwaarden

Voor artrose:

  1. De patiënt is tenminste 65 jaar.
  2. Een behandeling met paracetamol in optimale doses werkt onvoldoende.
  3. De patiënt mag niet tegelijkertijd klassieke ontstekingsremmers of andere coxibs gebruiken.

Voldoet de artroselijder aan deze voorwaarden, dan wordt Celebrex gedurende maximum 180 dagen terugbetaald, voor een maximale dagelijkse dosis van 200 mg. Om de terugbetaling te verlengen, kan een nieuw aanvraagformulier voor verlenging van maximum 12 maanden worden ingediend.

Voor reumatoïde artritis:

  1. De behandelende arts moet beschikken over een rapport van een reumatoloog of internist die de diagnose bevestigt.
  2. De patiënt mag niet tegelijkertijd klassieke ontstekingsremmers of andere coxibs gebruiken.

Voldoet de artritislijder aan deze voorwaarden, dan wordt Celebrex gedurende maximum 180 dagen terugbetaald, voor een maximale dagelijkse dosis van 400 mg. Om de terugbetaling te verlengen, kan een nieuw aanvraagformulier voor verlenging worden ingediend.Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB