Vlaamse Reumaliga vzw
Documentatie

2. Artrosen: schema van een gewricht


Schema Gewricht 
Figuur 1: Overzicht van een gewricht 
uit: Dequeker, J., Osteoartrose, Epidemiologie,  KUL, 1985; ©
  1. Synoviale membraan
  2. Kapsel - Ligament
  3. Subchondraal bot
  4. Kraakbeen
  5. Synovia - Gewrichtsruimte
  6. Spier
Gewricht Het gewricht is de plaats waar twee beenderen tegen elkaar komen.  Deze beenderen worden samengehouden door de ligamenten, ook gewrichtsbanden genoemd.  Een gewricht bestaat verder uit het synoviale membraan, de synoviale gewrichtsruimte en het synoviale vocht, het kraakbeen en het subchondraal bot. 
Synoviale membraan Het synoviale membraan is het weefsel dat de gewrichtsruimte van het kapsel en de ligamenten afsluit. 
Bij een ontsteking van dit membraan kunnen stoffen vrijkomen die een schadelijke invloed uitoefenen op het kraakbeen en het subchondraal bot.  Een reeds aanwezig osteoartrotisch proces kan daarbij nefast beïnvloed worden.
Kapsel - Ligament De ligamenten houden het gewricht samen.  Zij vormen een elastische band: ze houden de beenderen op hun plaats en rekken uit of trekken zich samen bij beweging.
Subchondraal bot Het subchondraal bot is de draagstructuur van het kraakbeen. 
Dit soort bot bezit een zekere veerkracht, plasticiteit.  Door dat het vervormbaar is kan het bij druk op het gewricht een deel van de krachten opvangen en neutraliseren. 
Een wijziging in de structuur van dit subchondraal bot kan een invloed hebben op het artrose proces.
Kraakbeen Het kraakbeen dient niet, zoals sommigen ooit gedacht hebben, om schokken op te vangen.  Het dient eerder om de krachten die op het gewricht inwerken gelijkmatig over het gewrichtsoppervlak en het onderliggende bot te verdelen. 
Als de structuur wijzigt kan het kraakbeen zijn functie niet meer volledig uitoefenen.  Dit kan een nefaste invloed hebben op het kraakbeen zelf en de artrose verergeren. 
Synovia Gewrichtsruimte De gewrichtsruimte is gevuld met het synoviale vocht, een soort smeermiddel. De synoviale cellen in dit vocht produceren substanties die noodzakelijk zijn voor de goede en soepele werking van het gewricht.   Eén van deze stoffen is het hyaluronzuur.  Dit bepaald onder andere de viscositeit van het synoviale vocht; het zorgt dat water aangetrokken en vastgehouden wordt in het kraakbeen en het gewrichtsvocht. 
Uit onderzoek is gebleken dat lokale ontstekingen uitgesproken stoornissen teweegbrengen in de huishouding van vocht, eiwitten, bio-chemische en cellulaire elementen.  Deze hebben op hun beurt een nadelige invloed op het gewricht.
Spier  
Artrose Bijkomende informatie
Opmerking Teksten vrij naar het boek: Dequeker, J., Osteoartrose, Epidemiologie,   KUL, 1985; ©Pfizer 
en de brochure: Reuma die onbekende, BRF, 1993
 
Home Vorige Begin Artrose
  Spier Kapsel Synoviale membraan Kraakbeen Kapsel Synoviale ruimte Kraakbeen Subchondraal bot Bot Bot    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB