VRL vzw: Petitie Coxibs

 

Belangrijke mededeling vanwege de Vlaamse Reumaliga vzw :

Minister Demotte ondertekende op 3 juli jl.  zijn besluit om de "maagvriendelijke" ontstekingsremmers, de zogenaamde coxib's (Celebrex® of Arcoxia®). niet langer terug te betalen ! Een besluit dat over enkele weken, na publicatie in het Staatsblad, in werking zal treden.

Hij deed dit

  • Ondanks een positief advies van de EMEA (Het Europees agentschap voor de evaluatie van de geneesmiddele) die de coxib's voor bepaalde groepen van reumapati�nten een meerwaarde toekende.
  • Ondanks een positieve stemming van de CTG (de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen) die zich uitsprak TEGEN een schrapping van de terugbetaling.
  • Ondanks een genuanceerd maar positief advies van de geraadpleegde geneesheren-experten.
     

Een beslissing om hoofdzakelijk budgettaire redenen dus !

Pati�nten met een ernstige en pijnlijke reumatische aandoening en met maagproblemen op de "oudere" ontstekingsremmers (soms nog ondanks de gelijktijdige inname van maagbeschermende medicatie) zullen hun Celebrex® of Arcoxia® dan maar volledig zelf moeten betalen (kostprijs 400 � 950 euro per jaar). Ook die pati�nten die het door hun invaliderende ziekte ook nu reeds financieel zeer moeilijk hebben.  Wie niet kan betalen vindt, volgens de minister, wel een alternatief in de "oudere" ontstekingsremmers tezamen ingenomen met maagbeschermers of beter nog in de gewone pijnstillende medicaties zoals paracetamol, maar dan in hoge dosissen ingenomen en ...  niet terugbetaald door het RIZIV. Een fikse besparing op het geneesmiddelenbudget dus.
Omdat de "oudere" ontstekingsremmers + de maagbeschermers het RIZIV evenveel gaan kosten dan de coxib's heeft de minister vanaf 1 juli ook de terugbetaling van de maagbeschermers aan banden gelegd.  Zo zal er op worden toegezien dat de zogenaamde PPI- medicaties (de protonpompinhibitoren, sterke maagzuurremmers, zoals Omeprazol®) slechts als co-medicatie bij de ontstekingsremmers worden voorgeschreven bij de risicopati�nten voor maagbloeding.  Waarbij dan de vraag moet gesteld worden over welke pati�nten het dan gaat! In elk geval zullen zoals in het verleden opnieuw heel wat gastroscopi�n moeten uitgevoerd worden tenzij de pati�nt zijn medicatie volledig zelf betaalt.
De bewering als zou de beslissing van de minister gebaseerd zijn op een paar recente studies waaruit bleek dat bij een langduriger inname van coxib's in relatief hoge dosissen er een verhoogd risico op hart*- en bloedvataandoeningen zou bestaan, is niet relevant. Het is zeer waarschijnlijk dat ook de oudere ontstekingsremmers, ook diegene die bij de apotheker zonder voorschrift kunnen bekomen worden, een zelfde verhoogd risico inhouden. Enkel is dit (nog) niet bewezen omdat gelijkaardige studies bij die oudere geneesmiddelen nooit werden uitgevoerd.
De EMEA heeft trouwens aangedrongen op verder onderzoek bij die oudere ontstekingsremmers en de door de minister geraadpleegde geneesheren-experten al evenzeer! Of (hoge) dosissen paracetamol (een zuivere, niet ontstekingsremmende medicatie) een alternatief kunnen bieden is zeer de vraag. Bij veel pati�nten met een ernstig ontstekingsreuma helpen ze onvoldoende en ze zijn daarenboven ook helemaal niet terugbetaald ( kostprijs: 250 � 350 euro per jaar) terwijl de krachtiger en meestal nog duurdere pijnstillende middelen al evenmin terugbetaald zijn!
Op de koop toe blijkt uit een zeer recente studie dat een regelmatige inname van paracetamol het risico op astma, chronisch obstructief longlijden en verminderde longfunctie doet toenemen!

[ Naar boven ]

De Vlaamse Reumaliga vzw kant zich tegen deze beslissing

De Vlaamse Reumaliga vzw kant zich tegen de beslissing van de minister omdat ze niet accoord kan gaan met het het organiseren van een geneeskunde met twee snelheden!
De liga heeft er alle begrip voor dat onze gezondheidszorg betaalbaar moet blijven, maar niet op die manier. Geen afbreuk van de gezondheidszorg voor wie niet kan betalen! Mits een goede informatie en sensibilisatie naar de geneesheren en naar de pati�nten toe kunnen de coxib's zoals Celebrex® en Arcoxia®, correct geplaatst worden in het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen en ook correct voorgeschreven worden voor die pati�nten die die coxib's echt nodig hebben.
De Vlaamse Reumaliga biedt minister Demotte haar volle medewerking aan bij een goed geplande informatie- en sensibilisatiecampagne naar de bevolking toe voor een oordeelkundig en zuinig gebruik van de geneesmiddelen.

[ Naar boven ]

Opmerking omtrent risico op hart- en bloedvataandoeningen
Mits de nodige voorzorgen zoals trouwens voorgesteld door de EMEA ( en door de gezaghebbende Amerikaanse FDA, de voeding- en drugadministratie van de USA), kunnen de coxib's gerust voorgeschreven worden met een gunstige risico/voordeel verhouding bij bepaalde groepen van reumapati�nten.  Meer nog, de FDA heeft zelfs geen bezwaar tegen het opnieuw op de markt brengen van het enkele maanden geleden van de markt gehaalde coxib-medicatie Vioxx en zonet heeft de Canadese gezondheidsraad een rapport gepubliceerd waarin ook zij geen bezwaar ziet bij het opnieuw gebruiken van Vioxx. Want alweer een bewijs is dat een evidence based geneeskunde moet primeren op al te voorbarige reacties en zeker wanneer budgettaire argumenten hierbij een belangrijke rol dreigen te spelen !

Meer informatie over deze actie, reuma en/of de vereniging

  • Meer informatie: Vlaamse Reumaliga vzw
    Bleekstraat 7, 2800 Mechelen
    Tel. 015-21 11 21 van 09:00 tot 12:00

Laatste wijziging: donderdag 21 juli 2005